DMTV Lan #2 QL Clan Arena 3on3
Quake Live by Deathmatch TV
Timezone: Europe/Moscow
Ruki-bazuki
1
Lucky guys
0
[FTi] team 1
0
Ruki-bazuki
2
[FTi] team 1
2
cha-cha-cha
0
[FTi] team 1
W
PIZDEC
L
PIZDEC
1
POEBOTINA
0
cha-cha-cha
1
Lucky guys
0
Ruki-bazuki
2
88
0
Ruki-bazuki
1
3
0
3
1
Freeslot
0
[FTi] team2
0
88
1
[FTi] team 1
1
Lucky guys
2
Lucky guys
1
cha-cha-cha
0
88
0
Lucky guys
1
Lucky guys
1
PIZDEC
0
PIZDEC
1
Freeslot
0
cha-cha-cha
1
[FTi] team2
0
[FTi] team2
1
3
0
3
1
POEBOTINA
0