Tennis World Tour 2022
Tennis World Tour 2 por Infinity Talent
-
Zona horaria: Europe/Madrid
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Round 5
Final
  (Ivank1II3r)
Ivank1II3r
0
  (albi)
albi
0
Semi 1
  (Ivank1II3r)
Ivank1II3r
2
  (thabyd97)
thabyd97
0
M 3.1
  (ferre7barnet)
ferre7barnet
0
  (Ivank1II3r)
Ivank1II3r
2
M 2.1
Clasificación 1 (ferre7barnet)
ferre7barnet
2
  (Joss)
Joss
0
M 1.1
Clasificación 16 (Elewely)
Elewely
A
Clasificación 17 (Joss)
Joss
V
M 2.2
Clasificación 8 (Ivank1II3r)
Ivank1II3r
2
  (Tomifleich)
Tomifleich
0
M 1.2
Clasificación 9 (adriboss95)
adriboss95
0
Clasificación 24 (Tomifleich)
Tomifleich
2
M 3.2
  (thabyd97)
thabyd97
2
  (TrovadorSordo)
TrovadorSordo
0
M 2.3
Clasificación 4 (thabyd97)
thabyd97
2
  (Samuel)
Samuel
0
M 1.3
Clasificación 13 (RF20)
RF20
0
Clasificación 20 (Samuel)
Samuel
2
M 2.4
Clasificación 5 (huloco10)
huloco10
0
  (TrovadorSordo)
TrovadorSordo
2
M 1.4
Clasificación 12 (Launt3r)
Launt3r
0
Clasificación 21 (TrovadorSordo)
TrovadorSordo
2
Semi 2
  (Nash8103)
Nash8103
0
  (albi)
albi
2
M 3.3
  (Nash8103)
Nash8103
2
  (rubenrguez10)
rubenrguez10
0
M 2.5
Clasificación 2 (manudgcl)
manudgcl
0
  (Nash8103)
Nash8103
2
M 1.5
Clasificación 15 (FedereRFan77)
FedereRFan77
0
Clasificación 18 (Nash8103)
Nash8103
2
M 2.6
Clasificación 7 (MeLo15_16)
MeLo15_16
0
  (rubenrguez10)
rubenrguez10
2
M 1.6
Clasificación 10 (rubenrguez10)
rubenrguez10
2
Clasificación 23 (TheFerri)
TheFerri
0
M 3.4
  (albi)
albi
V
  (Arya14)
Arya14
A
M 2.7
Clasificación 3 (Creedishere10)
Creedishere10
A
  (albi)
albi
V
M 1.7
Clasificación 14 (vl76400)
vl76400
A
Clasificación 19 (albi)
albi
V
M 2.8
Clasificación 6 (Arya14)
Arya14
2
  (ProTangzer)
ProTangzer
0
M 1.8
Clasificación 11 (JotaJoker8)
JotaJoker8
0
Clasificación 22 (ProTangzer)
ProTangzer
2