MLBB Pro Series 2021
Mobile Legends by ESCA Vietnam
-
Timezone: Asia/Ho Chi Minh
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Round 5
Round 6
Round 7
Final
  (EVIL ESPORTS)
EVIL ESPORTS
2
  (LKE)
LKE
1
Semi 1
  (EVIL ESPORTS)
EVIL ESPORTS
2
  (DARK KNIGHT 2)
DARK KNIGHT 2
0
M 5.1
  (EVIL ESPORTS)
EVIL ESPORTS
1
  (Ui là trời)
Ui là trời
0
M 4.1
  (Cay)
Cay
0
  (EVIL ESPORTS)
EVIL ESPORTS
1
M 3.1
  (Cay)
Cay
1
  (Super Clown)
Super Clown
0
M 2.1
Seed 1 (Gà Gáy)
Gà Gáy
0
  (Cay)
Cay
1
M 1.1
Seed 64 (Cay)
Cay
W
Seed 65 (Clown town)
Clown town
F
M 2.2
Seed 32 (Super Clown)
Super Clown
1
Seed 33 (Chmúa hmề)
Chmúa hmề
0
M 3.2
  (Gosu VIE)
Gosu VIE
0
  (EVIL ESPORTS)
EVIL ESPORTS
1
M 2.3
Seed 16 (X IRIS SHADE)
X IRIS SHADE
0
  (Gosu VIE)
Gosu VIE
1
M 1.2
Seed 49 (Gosu VIE)
Gosu VIE
W
Seed 80 (THB)
THB
F
M 2.4
Seed 17 (EVIL ESPORTS)
EVIL ESPORTS
1
  (SCCN)
SCCN
0
M 1.3
Seed 48 (SCCN)
SCCN
W
Seed 81 (JUST FOR FUN ?)
JUST FOR FUN ?
F
M 4.2
  (Ui là trời)
Ui là trời
1
  (DYNASTY)
DYNASTY
0
M 3.3
  (God Slayers)
God Slayers
0
  (Ui là trời)
Ui là trời
1
M 2.5
Seed 8 (HIDRO)
HIDRO
0
  (God Slayers)
God Slayers
1
M 1.4
Seed 57 (God Slayers)
God Slayers
W
Seed 72 (Vô Danh)
Vô Danh
F
M 2.6
Seed 25 (Ui là trời)
Ui là trời
1
  (kill no limit)
kill no limit
0
M 1.5
Seed 40 (kill no limit)
kill no limit
1
Seed 89 (Nam Bắc Team)
Nam Bắc Team
0
M 3.4
  (DYNASTY)
DYNASTY
1
  (CBR Esports)
CBR Esports
0
M 2.7
Seed 9 (DYNASTY)
DYNASTY
1
  (The Circus VLC)
The Circus VLC
0
M 1.6
Seed 56 (The Circus VLC)
The Circus VLC
W
Seed 73 (Du học sinh tbump)
Du học sinh tbump
F
M 2.8
Seed 24 (CBR Esports)
CBR Esports
1
  (Team bất tử)
Team bất tử
0
M 1.7
Seed 41 (Team bất tử)
Team bất tử
W
Seed 88 (MU Dân Chơi)
MU Dân Chơi
F
M 5.2
  (DARK KNIGHT 2)
DARK KNIGHT 2
1
  (MEN of GENIUS)
MEN of GENIUS
0
M 4.3
  (DARK KNIGHT 2)
DARK KNIGHT 2
1
  (Độc Đắc Gaming)
Độc Đắc Gaming
0
M 3.5
  (DARK KNIGHT 2)
DARK KNIGHT 2
1
  (Artemis ESP)
Artemis ESP
0
M 2.9
Seed 4 (DT Gaming)
DT Gaming
0
  (DARK KNIGHT 2)
DARK KNIGHT 2
1
M 1.8
Seed 61 (DARK KNIGHT 2)
DARK KNIGHT 2
1
Seed 68 (Scorpion Esports)
Scorpion Esports
0
M 2.10
Seed 29 (Clown Boys)
Clown Boys
0
  (Artemis ESP)
Artemis ESP
1
M 1.9
Seed 36 (Artemis ESP)
Artemis ESP
1
Seed 93 (Mỡ đẹp troai)
Mỡ đẹp troai
0
M 3.6
  (102)
102
0
  (Độc Đắc Gaming)
Độc Đắc Gaming
1
M 2.11
Seed 13 (Scam30Billion)
Scam30Billion
0
  (102)
102
1
M 1.10
Seed 52 (102)
102
W
Seed 77 (Người chơi hệ kĩ năng)
Người chơi hệ kĩ năng
F
M 2.12
Seed 20 (Độc Đắc Gaming)
Độc Đắc Gaming
1
  (Royal Detachment)
Royal Detachment
0
M 1.11
Seed 45 (Royal Detachment)
Royal Detachment
W
Seed 84 (Đào Hoa Vũ)
Đào Hoa Vũ
F
M 4.4
  (Rạp xiếc)
Rạp xiếc
0
  (MEN of GENIUS)
MEN of GENIUS
1
M 3.7
  (Rạp xiếc)
Rạp xiếc
1
  (PANDORA)
PANDORA
0
M 2.13
Seed 5 (Viện toán sami)
Viện toán sami
0
  (Rạp xiếc)
Rạp xiếc
1
M 1.12
Seed 60 (Rạp xiếc)
Rạp xiếc
W
Seed 69 (Thua Vòng Gửi Xe)
Thua Vòng Gửi Xe
F
M 2.14
Seed 28 (PANDORA)
PANDORA
W
  (KKK TAME)
KKK TAME
F
M 1.13
Seed 37 (Minh Tài)
Minh Tài
F
Seed 92 (KKK TAME)
KKK TAME
W
M 3.8
  (QUẢ TẠ VÀNG)
QUẢ TẠ VÀNG
0
  (MEN of GENIUS)
MEN of GENIUS
1
M 2.15
Seed 12 (QUẢ TẠ VÀNG)
QUẢ TẠ VÀNG
W
  (ANTHONY)
ANTHONY
F
M 1.14
Seed 53 (ANTHONY)
ANTHONY
W
Seed 76 (TIM LOP)
TIM LOP
F
M 2.16
Seed 21 (Gáy hết mình)
Gáy hết mình
0
  (MEN of GENIUS)
MEN of GENIUS
1
M 1.15
Seed 44 (Dũng Sĩ Di Động)
Dũng Sĩ Di Động
0
Seed 85 (MEN of GENIUS)
MEN of GENIUS
1
Semi 2
  (Theory of Feed)
Theory of Feed
0
  (LKE)
LKE
2
M 5.3
  (Fly Team)
Fly Team
0
  (Theory of Feed)
Theory of Feed
1
M 4.5
  (Germa66)
Germa66
0
  (Fly Team)
Fly Team
1
M 3.9
  (Germa66)
Germa66
1
  (Lâu Đài Tình Ái)
Lâu Đài Tình Ái
0
M 2.17
Seed 2 (Germa66)
Germa66
W
  (Pupil KING)
Pupil KING
F
M 1.16
Seed 63 (Pupil KING)
Pupil KING
W
Seed 66 (Anti thaovy)
Anti thaovy
F
M 2.18
Seed 31 (Lâu Đài Tình Ái)
Lâu Đài Tình Ái
1
Seed 34 (CHIDORI)
CHIDORI
0
M 3.10
  (BNK Gaming)
BNK Gaming
0
  (Fly Team)
Fly Team
1
M 2.19
Seed 15 (BNK Gaming)
BNK Gaming
W
  (Giant Hornet)
Giant Hornet
F
M 1.17
Seed 50 (Giant Hornet)
Giant Hornet
W
Seed 79 (Tốp Nạc)
Tốp Nạc
F
M 2.20
Seed 18 (Fly Team)
Fly Team
W
  (Phoenix°Esports)
Phoenix°Esports
F
M 1.18
Seed 47 (Phoenix°Esports)
Phoenix°Esports
W
Seed 82 (FIVE IN ONE)
FIVE IN ONE
F
M 4.6
  (lovely team)
lovely team
0
  (Theory of Feed)
Theory of Feed
1
M 3.11
  (lovely team)
lovely team
1
  (Young Boi SiTinh)
Young Boi SiTinh
0
M 2.21
Seed 7 (lovely team)
lovely team
W
  (CSE : CRazy Esports)
CSE : CRazy Esports
F
M 1.19
Seed 58 (CSE : CRazy Esports)
CSE : CRazy Esports
W
Seed 71 (C)
C
F
M 2.22
Seed 26 (Young Boi SiTinh)
Young Boi SiTinh
1
  (SimpLord)
SimpLord
0
M 1.20
Seed 39 (SimpLord)
SimpLord
W
Seed 90 (Light Knight)
Light Knight
F
M 3.12
  (Theory of Feed)
Theory of Feed
1
  (GND team)
GND team
0
M 2.23
Seed 10 (Theory of Feed)
Theory of Feed
W
  (༺God of War༻)
༺God of War༻
F
M 1.21
Seed 55 (༺God of War༻)
༺God of War༻
W
Seed 74 (TEAM TẠ)
TEAM TẠ
F
M 2.24
Seed 23 (GND team)
GND team
W
  (Legends Warrior)
Legends Warrior
F
M 1.22
Seed 42 (Legends Warrior)
Legends Warrior
W
Seed 87 (Lion Team)
Lion Team
F
M 5.4
  (LKE)
LKE
1
  (ONIC Esports)
ONIC Esports
0
M 4.7
  (LKE)
LKE
1
  (6 Minutes Surr)
6 Minutes Surr
0
M 3.13
  (LKE)
LKE
1
  (Song Ân 2)
Song Ân 2
0
M 2.25
Seed 3 (EDITH Team)
EDITH Team
0
  (LKE)
LKE
1
M 1.23
Seed 62 (LKE)
LKE
W
Seed 67 (Gaming TV)
Gaming TV
F
M 2.26
Seed 30 (MVP Teams)
MVP Teams
F
Seed 35 (Song Ân 2)
Song Ân 2
W
M 3.14
  (Đỉnh Kout Esport)
Đỉnh Kout Esport
0
  (6 Minutes Surr)
6 Minutes Surr
1
M 2.27
Seed 14 (Đỉnh Kout Esport)
Đỉnh Kout Esport
W
  (Victory Esport)
Victory Esport
F
M 1.24
Seed 51 (Victory Esport)
Victory Esport
W
Seed 78 (Broke Game)
Broke Game
F
M 2.28
Seed 19 (6 Minutes Surr)
6 Minutes Surr
1
  (Hands of God)
Hands of God
0
M 1.25
Seed 46 (Mềm esports)
Mềm esports
F
Seed 83 (Hands of God)
Hands of God
W
M 4.8
  (ONIC Esports)
ONIC Esports
1
  (Coming)
Coming
0
M 3.15
  (FBI Esport)
FBI Esport
0
  (ONIC Esports)
ONIC Esports
1
M 2.29
Seed 6 (FBI Esport)
FBI Esport
W
  (Teamm Phá Game)
Teamm Phá Game
F
M 1.26
Seed 59 (Teamm Phá Game)
Teamm Phá Game
W
Seed 70 (DARK KNIGHT 1)
DARK KNIGHT 1
F
M 2.30
Seed 27 (ONIC Esports)
ONIC Esports
1
  (Dark Sark)
Dark Sark
0
M 1.27
Seed 38 (Dark Sark)
Dark Sark
W
Seed 91 (Chopper)
Chopper
F
M 3.16
  (Win All Game (WAG))
Win All Game (WAG)
0
  (Coming)
Coming
1
M 2.31
Seed 11 (Win All Game (WAG))
Win All Game (WAG)
W
  (Việt nam vô địch)
Việt nam vô địch
F
M 1.28
Seed 54 (Việt nam vô địch)
Việt nam vô địch
W
Seed 75 (EGGS)
EGGS
F
M 2.32
Seed 22 (Coming)
Coming
1
  (The Funny)
The Funny
0
M 1.29
Seed 43 (The Funny)
The Funny
W
Seed 86 (HKTTKH)
HKTTKH
F