NECL RL 1v1 Tournament
Rocket League
Timezone: America/New York
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Round 5
Final
  (Dalaly)
Dalaly
12
  (Hizzro)
Hizzro
7
Semi 1
  (Dalaly)
Dalaly
19
  (EchoEvo)
EchoEvo
6
M 3.1
  (Dalaly)
Dalaly
8
  (SHAWDOW_SNAKE44)
SHAWDOW_SNAKE44
1
M 2.1
Seed 1 (Dalaly)
Dalaly
7
  (Chicken)
Chicken
0
M 1.1
Seed 16 (Fireheal)
Fireheal
3
Seed 17 (Chicken)
Chicken
6
M 2.2
Seed 8 (N/A)
N/A
F
  (SHAWDOW_SNAKE44)
SHAWDOW_SNAKE44
W
M 1.2
Seed 9 (OBV Nautilus)
OBV Nautilus
6
Seed 24 (SHAWDOW_SNAKE44)
SHAWDOW_SNAKE44
8
M 3.2
  (SyNx9216)
SyNx9216
3
  (EchoEvo)
EchoEvo
4
M 2.3
Seed 4 (SyNx9216)
SyNx9216
W
  (Squidkid0319)
Squidkid0319
F
M 1.3
Seed 13 (Mr Beam)
Mr Beam
F
Seed 20 (Squidkid0319)
Squidkid0319
W
M 2.4
Seed 5 (EchoEvo)
EchoEvo
7
  (Pumpkin Pie)
Pumpkin Pie
1
M 1.4
Seed 12 (Pumpkin Pie)
Pumpkin Pie
7
Seed 21 (Esporterz20)
Esporterz20
1
Semi 2
  (Hizzro)
Hizzro
16
  (KCJedi)
KCJedi
4
M 3.3
  (Hizzro)
Hizzro
11
  (OBV Striker)
OBV Striker
4
M 2.5
Seed 2 (Hizzro)
Hizzro
7
  (Esporterz19)
Esporterz19
1
M 1.5
Seed 15 (Aquazz Edits)
Aquazz Edits
F
Seed 18 (Esporterz19)
Esporterz19
W
M 2.6
Seed 7 (Stank)
Stank
1
  (OBV Striker)
OBV Striker
10
M 1.6
Seed 10 (OBV Striker)
OBV Striker
7
Seed 23 (MrPhanphy)
MrPhanphy
0
M 3.4
  (KomodoTaco)
KomodoTaco
3
  (KCJedi)
KCJedi
7
M 2.7
Seed 3 (KomodoTaco)
KomodoTaco
9
  (Kirbo The Wise)
Kirbo The Wise
2
M 1.7
Seed 14 (Kirbo The Wise)
Kirbo The Wise
9
Seed 19 (How to Type)
How to Type
1
M 2.8
Seed 6 (KCJedi)
KCJedi
9
  (Boogieleloser)
Boogieleloser
4
M 1.8
Seed 11 (Boogieleloser)
Boogieleloser
9
Seed 22 (Mr_ Chicken48)
Mr_ Chicken48
2