TEC Showdown Valorant
VALORANT by The Esports Club
-
Timezone: Asia/Kolkata
Team Exploit
2
E2S Lexious
0
Enigma Gaming
2
Exceeli Esports
0
Bleed Esports
2
Enigma Gaming
0
Louvre
2
Velocity Gaming
0
Paper Rex
2
Team Exploit
0
Alter Ego
2
Global Esports
1
Team Exploit
2
Exceeli Esports
0
Enigma Gaming
2
E2S Lexious
0
Bleed Esports
1
Alter Ego
2
Paper Rex
2
Louvre
0
Global Esports
2
Enigma Gaming
1
Velocity Gaming
2
Team Exploit
0
Bleed Esports
0
Velocity Gaming
2
Louvre
2
Global Esports
1
Velocity Gaming
0
Louvre
2
Paper Rex
2
Alter Ego
0
Alter Ego
Louvre
Paper Rex
TBD