LIGHT TOURNAMENT Vol.12
VALORANT
Timezone: Asia/Tokyo
Round 1
Round 2
Round 3
Final
  (KANON’s)
KANON’s
13
  (Lillie)
Lillie
5
Semi 1
  (DERANGE)
DERANGE
11
  (KANON’s)
KANON’s
13
M 1.1
Seed 1 (DERANGE)
DERANGE
13
Seed 8 (BBG)
BBG
10
M 1.2
Seed 4 (The SENSE)
The SENSE
2
Seed 5 (KANON’s)
KANON’s
13
Semi 2
  (Lillie)
Lillie
13
  (ORCA ERYSIUM)
ORCA ERYSIUM
11
M 1.3
Seed 2 (Lillie)
Lillie
13
Seed 7 (aggressiveboyscompany)
aggressiveboyscompany
9
M 1.4
Seed 3 (Absolute HOTEL)
Absolute HOTEL
3
Seed 6 (ORCA ERYSIUM)
ORCA ERYSIUM
13