Mallorca Championships Virtual
Tennis World Tour 2 por DAGMR
-
Zona horaria: Europe/Madrid
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Round 5
Round 6
Final
 
 
 
 
 
Semi 1
 
 
 
 
 
M 4.1
 
 
 
 
 
M 3.1
 
 
 
 
 
M 2.1
 
 
 
 
 
M 1.1
Clasificación 1
Clasificación 1
Clasificación 64
Clasificación 64
 
M 1.2
Clasificación 32
Clasificación 32
Clasificación 33
Clasificación 33
 
M 2.2
 
 
 
 
 
M 1.3
Clasificación 16
Clasificación 16
Clasificación 49
Clasificación 49
 
M 1.4
Clasificación 17
Clasificación 17
Clasificación 48
Clasificación 48
 
M 3.2
 
 
 
 
 
M 2.3
 
 
 
 
 
M 1.5
Clasificación 8
Clasificación 8
Clasificación 57
Clasificación 57
 
M 1.6
Clasificación 25
Clasificación 25
Clasificación 40
Clasificación 40
 
M 2.4
 
 
 
 
 
M 1.7
Clasificación 9
Clasificación 9
Clasificación 56
Clasificación 56
 
M 1.8
Clasificación 24
Clasificación 24
Clasificación 41
Clasificación 41
 
M 4.2
 
 
 
 
 
M 3.3
 
 
 
 
 
M 2.5
 
 
 
 
 
M 1.9
Clasificación 4
Clasificación 4
Clasificación 61
Clasificación 61
 
M 1.10
Clasificación 29
Clasificación 29
Clasificación 36
Clasificación 36
 
M 2.6
 
 
 
 
 
M 1.11
Clasificación 13
Clasificación 13
Clasificación 52
Clasificación 52
 
M 1.12
Clasificación 20
Clasificación 20
Clasificación 45
Clasificación 45
 
M 3.4
 
 
 
 
 
M 2.7
 
 
 
 
 
M 1.13
Clasificación 5
Clasificación 5
Clasificación 60
Clasificación 60
 
M 1.14
Clasificación 28
Clasificación 28
Clasificación 37
Clasificación 37
 
M 2.8
 
 
 
 
 
M 1.15
Clasificación 12
Clasificación 12
Clasificación 53
Clasificación 53
 
M 1.16
Clasificación 21
Clasificación 21
Clasificación 44
Clasificación 44
 
Semi 2
 
 
 
 
 
M 4.3
 
 
 
 
 
M 3.5
 
 
 
 
 
M 2.9
 
 
 
 
 
M 1.17
Clasificación 2
Clasificación 2
Clasificación 63
Clasificación 63
 
M 1.18
Clasificación 31
Clasificación 31
Clasificación 34
Clasificación 34
 
M 2.10
 
 
 
 
 
M 1.19
Clasificación 15
Clasificación 15
Clasificación 50
Clasificación 50
 
M 1.20
Clasificación 18
Clasificación 18
Clasificación 47
Clasificación 47
 
M 3.6
 
 
 
 
 
M 2.11
 
 
 
 
 
M 1.21
Clasificación 7
Clasificación 7
Clasificación 58
Clasificación 58
 
M 1.22
Clasificación 26
Clasificación 26
Clasificación 39
Clasificación 39
 
M 2.12
 
 
 
 
 
M 1.23
Clasificación 10
Clasificación 10
Clasificación 55
Clasificación 55
 
M 1.24
Clasificación 23
Clasificación 23
Clasificación 42
Clasificación 42
 
M 4.4
 
 
 
 
 
M 3.7
 
 
 
 
 
M 2.13
 
 
 
 
 
M 1.25
Clasificación 3
Clasificación 3
Clasificación 62
Clasificación 62
 
M 1.26
Clasificación 30
Clasificación 30
Clasificación 35
Clasificación 35
 
M 2.14
 
 
 
 
 
M 1.27
Clasificación 14
Clasificación 14
Clasificación 51
Clasificación 51
 
M 1.28
Clasificación 19
Clasificación 19
Clasificación 46
Clasificación 46
 
M 3.8
 
 
 
 
 
M 2.15
 
 
 
 
 
M 1.29
Clasificación 6
Clasificación 6
Clasificación 59
Clasificación 59
 
M 1.30
Clasificación 27
Clasificación 27
Clasificación 38
Clasificación 38
 
M 2.16
 
 
 
 
 
M 1.31
Clasificación 11
Clasificación 11
Clasificación 54
Clasificación 54
 
M 1.32
Clasificación 22
Clasificación 22
Clasificación 43
Clasificación 43