ESWC 2016 PGW - Grand Final
Fifa 17 by ESWC - Oxent - Webedia
-
Timezone: Europe/Paris
Round 1
Round 2
Round 3
Round 1
M 1.1
Seed 1 (August "Agge" Rosenmeier)
August "Agge" Rosenmeier
2
Seed 16 (Miłosz "Milosz93" Bogdanowski)
Miłosz "Milosz93" Bogdanowski
3
M 1.2
Seed 8 (Andrei "Timon" Gurev)
Andrei "Timon" Gurev
5
Seed 9 (Subaru "Mikey" Sagano)
Subaru "Mikey" Sagano
2
M 1.3
Seed 4 (Spencer "Gorilla" Ealing)
Spencer "Gorilla" Ealing
6
Seed 13 (Dani "Pscycho" Hagebeuk)
Dani "Pscycho" Hagebeuk
5
M 1.4
Seed 5 (Lucas "Daxe" Cuillerier)
Lucas "Daxe" Cuillerier
6
Seed 12 (Sam "Poacher" Carmody)
Sam "Poacher" Carmody
1
M 1.5
Seed 2 (Corentin "RocKy" Chevrey)
Corentin "RocKy" Chevrey
2
Seed 15 (Zackaria "Emperatoor" Bentato)
Zackaria "Emperatoor" Bentato
1
M 1.6
Seed 7 (Savas "Gooku94" Destanoglu)
Savas "Gooku94" Destanoglu
6
Seed 10 (Daniel "Bubu" Butenko)
Daniel "Bubu" Butenko
5
M 1.7
Seed 3 (Lars "PrimeTurbo" Korreborg)
Lars "PrimeTurbo" Korreborg
1
Seed 14 (Navid "AdamanT" Borhani)
Navid "AdamanT" Borhani
3
M 1.8
Seed 6 (Timo "TimoX" Siep)
Timo "TimoX" Siep
2
Seed 11 (Anas Sofi)
Anas Sofi
1
M 2.1
  (Miłosz "Milosz93" Bogdanowski)
Miłosz "Milosz93" Bogdanowski
2
  (Andrei "Timon" Gurev)
Andrei "Timon" Gurev
3
M 2.2
  (Spencer "Gorilla" Ealing)
Spencer "Gorilla" Ealing
4
  (Lucas "Daxe" Cuillerier)
Lucas "Daxe" Cuillerier
5
M 2.3
  (Corentin "RocKy" Chevrey)
Corentin "RocKy" Chevrey
3
  (Savas "Gooku94" Destanoglu)
Savas "Gooku94" Destanoglu
6
M 2.4
  (Navid "AdamanT" Borhani)
Navid "AdamanT" Borhani
4
  (Timo "TimoX" Siep)
Timo "TimoX" Siep
5
M 3.1
  (Andrei "Timon" Gurev)
Andrei "Timon" Gurev
1
  (Lucas "Daxe" Cuillerier)
Lucas "Daxe" Cuillerier
5
M 3.2
  (Savas "Gooku94" Destanoglu)
Savas "Gooku94" Destanoglu
2
  (Timo "TimoX" Siep)
Timo "TimoX" Siep
6
M 4.1
  (Lucas "Daxe" Cuillerier)
Lucas "Daxe" Cuillerier
2
  (Timo "TimoX" Siep)
Timo "TimoX" Siep
1
3rd place
Loser of M 3.2 (Savas "Gooku94" Destanoglu)
Savas "Gooku94" Destanoglu
2
Loser of M 3.1 (Andrei "Timon" Gurev)
Andrei "Timon" Gurev
1