جام خلیج فارس
Counter-Strike: GO
Timezone: UTC
Winner
Latest results
SW
2
rage
1
rage
16
mtc
12
mtc
16
Eagle
7
gex
14
mtc
16
kick
12
Eagle
16
Eagle
16
Team Quit
7