EPSILAN #13 Elite & Poules
Counter-Strike: GO by Association EPSILAN
-
Timezone: Europe/Paris
WB Round 1
WB Round 2
WB Round 3
WB Round 4
WB Round 5
Final round
WB 1.1
Seed 16 (nonamerz-)
nonamerz-
0
Seed 17 (InFuria.eSport)
InFuria.eSport
1
WB 1.2
Seed 9 (pointclick)
pointclick
1
Seed 24 (Evokate-Gaming)
Evokate-Gaming
0
WB 1.3
Seed 13 (SuperstarS)
SuperstarS
1
Seed 20 (HIGHZONE-TECHNOLOGIE)
HIGHZONE-TECHNOLOGIE
0
WB 1.4
Seed 12 (Team Nitrado)
Team Nitrado
0
Seed 21 (pugStars)
pugStars
1
WB 1.5
Seed 15 (iGamerz)
iGamerz
1
Seed 18 (iNOVACIO.Black)
iNOVACIO.Black
0
WB 1.6
Seed 10 (unKnights)
unKnights
1
Seed 23 (BURSTED!)
BURSTED!
0
WB 1.7
Seed 14 (Clan Mystik)
Clan Mystik
1
Seed 19 (METALEAK)
METALEAK
0
WB 1.8
Seed 11 (ESTRELA)
ESTRELA
0
Seed 22 (E-Corp Heist)
E-Corp Heist
1
WB 2.1
Seed 1 (Team LDLC Blue)
Team LDLC Blue
1
  (InFuria.eSport)
InFuria.eSport
0
WB 2.2
Seed 8 (MadCorps)
MadCorps
0
  (pointclick)
pointclick
1
WB 2.3
Seed 4 (DeadPixels)
DeadPixels
0
  (SuperstarS)
SuperstarS
1
WB 2.4
Seed 5 (WARLEGEND)
WARLEGEND
1
  (pugStars)
pugStars
0
WB 2.5
Seed 2 (Platinium)
Platinium
1
  (iGamerz)
iGamerz
0
WB 2.6
Seed 7 (Immigrates)
Immigrates
0
  (unKnights)
unKnights
1
WB 2.7
Seed 3 (BlackMICE)
BlackMICE
1
  (Clan Mystik)
Clan Mystik
0
WB 2.8
Seed 6 (BUMPERs E.corp)
BUMPERs E.corp
1
  (E-Corp Heist)
E-Corp Heist
0
WB 3.1
  (Team LDLC Blue)
Team LDLC Blue
1
  (pointclick)
pointclick
0
WB 3.2
  (SuperstarS)
SuperstarS
1
  (WARLEGEND)
WARLEGEND
0
WB 3.3
  (Platinium)
Platinium
1
  (unKnights)
unKnights
0
WB 3.4
  (BlackMICE)
BlackMICE
0
  (BUMPERs E.corp)
BUMPERs E.corp
1
WB 4.1
  (Team LDLC Blue)
Team LDLC Blue
1
  (SuperstarS)
SuperstarS
0
WB 4.2
  (Platinium)
Platinium
1
  (BUMPERs E.corp)
BUMPERs E.corp
0
WB Final
  (Team LDLC Blue)
Team LDLC Blue
1
  (Platinium)
Platinium
2
Grand Final
  (Platinium)
Platinium
2
Winner of LB Final (DeadPixels)
DeadPixels
0
LB Round 1
LB Round 2
LB Round 3
LB Round 4
LB Round 5
LB Round 6
LB Round 7
LB 1.1
Loser of WB 2.8 (E-Corp Heist)
E-Corp Heist
1
Loser of WB 1.4 (Team Nitrado)
Team Nitrado
0
LB 1.2
Loser of WB 2.7 (Clan Mystik)
Clan Mystik
0
Loser of WB 1.3 (HIGHZONE-TECHNOLOGIE)
HIGHZONE-TECHNOLOGIE
1
LB 1.3
Loser of WB 2.6 (Immigrates)
Immigrates
1
Loser of WB 1.2 (Evokate-Gaming)
Evokate-Gaming
0
LB 1.4
Loser of WB 2.5 (iGamerz)
iGamerz
1
Loser of WB 1.1 (nonamerz-)
nonamerz-
0
LB 1.5
Loser of WB 2.4 (pugStars)
pugStars
1
Loser of WB 1.8 (ESTRELA)
ESTRELA
0
LB 1.6
Loser of WB 2.3 (DeadPixels)
DeadPixels
1
Loser of WB 1.7 (METALEAK)
METALEAK
0
LB 1.7
Loser of WB 2.2 (MadCorps)
MadCorps
0
Loser of WB 1.6 (BURSTED!)
BURSTED!
1
LB 1.8
Loser of WB 2.1 (InFuria.eSport)
InFuria.eSport
1
Loser of WB 1.5 (iNOVACIO.Black)
iNOVACIO.Black
0
LB 2.1
  (E-Corp Heist)
E-Corp Heist
1
  (HIGHZONE-TECHNOLOGIE)
HIGHZONE-TECHNOLOGIE
0
LB 2.2
  (Immigrates)
Immigrates
1
  (iGamerz)
iGamerz
0
LB 2.3
  (pugStars)
pugStars
0
  (DeadPixels)
DeadPixels
1
LB 2.4
  (BURSTED!)
BURSTED!
1
  (InFuria.eSport)
InFuria.eSport
0
LB 3.1
Loser of WB 3.2 (WARLEGEND)
WARLEGEND
1
  (E-Corp Heist)
E-Corp Heist
0
LB 3.2
Loser of WB 3.1 (pointclick)
pointclick
0
  (Immigrates)
Immigrates
1
LB 3.3
Loser of WB 3.4 (BlackMICE)
BlackMICE
0
  (DeadPixels)
DeadPixels
1
LB 3.4
Loser of WB 3.3 (unKnights)
unKnights
1
  (BURSTED!)
BURSTED!
0
LB 4.1
  (WARLEGEND)
WARLEGEND
0
  (Immigrates)
Immigrates
1
LB 4.2
  (DeadPixels)
DeadPixels
1
  (unKnights)
unKnights
0
LB 5.1
Loser of WB 4.2 (BUMPERs E.corp)
BUMPERs E.corp
1
  (Immigrates)
Immigrates
0
LB 5.2
Loser of WB 4.1 (SuperstarS)
SuperstarS
0
  (DeadPixels)
DeadPixels
1
LB 6.1
  (BUMPERs E.corp)
BUMPERs E.corp
0
  (DeadPixels)
DeadPixels
1
LB Final
Loser of WB Final (Team LDLC Blue)
Team LDLC Blue
0
  (DeadPixels)
DeadPixels
1