SMITE World Championship 2016
Smite by Hi Rez Studios
-
Timezone: America/Los Angeles
Round 1
Round 2
WB 1.1
Seed 1 (Epsilon Esports)
Epsilon Esports
1
Seed 8 (Isurus Gaming)
Isurus Gaming
0
WB 1.2
Seed 4 (paiN Gaming)
paiN Gaming
1
Seed 5 (Oh My God B)
Oh My God B
0
WB 1.3
Seed 2 (Enemy)
Enemy
1
Seed 7 (AVANT Garde)
AVANT Garde
0
WB 1.4
Seed 3 (Fnatic)
Fnatic
1
Seed 6 (Qiao Gu Reapers)
Qiao Gu Reapers
0
WB 2.1
  (Epsilon Esports)
Epsilon Esports
1
  (paiN Gaming)
paiN Gaming
0
WB 2.2
  (Enemy)
Enemy
1
  (Fnatic)
Fnatic
0
Round 3
Round 4
LB 3.1
Loser of WB 1.2 (Oh My God B)
Oh My God B
1
Loser of WB 1.1 (Isurus Gaming)
Isurus Gaming
0
LB 3.2
Loser of WB 1.4 (Qiao Gu Reapers)
Qiao Gu Reapers
1
Loser of WB 1.3 (AVANT Garde)
AVANT Garde
0
LB 4.1
Loser of WB 2.2 (Fnatic)
Fnatic
L
  (Oh My God B)
Oh My God B
W
LB 4.2
Loser of WB 2.1 (paiN Gaming)
paiN Gaming
L
  (Qiao Gu Reapers)
Qiao Gu Reapers
W