AWP 1on1
Counter-Strike: GO
Timezone: Europe/Bratislava
Round 1
Round 2
Round 1
M 1.1
Seed 1 (FLYmexARMY)
FLYmexARMY
5
Seed 8 (RYCHLAROTA)
RYCHLAROTA
16
M 1.2
Seed 4 (FOX4EVER)
FOX4EVER
14
Seed 5 (KonradHut)
KonradHut
16
M 1.3
Seed 2 (chico)
chico
1
Seed 7 (Evilko)
Evilko
0
M 1.4
Seed 3 (Reflexb0y)
Reflexb0y
16
Seed 6 (jozef)
jozef
3
M 2.1
  (RYCHLAROTA)
RYCHLAROTA
16
  (KonradHut)
KonradHut
6
M 2.2
  (chico)
chico
4
  (Reflexb0y)
Reflexb0y
16
M 3.1
  (RYCHLAROTA)
RYCHLAROTA
6
  (Reflexb0y)
Reflexb0y
16
3rd place
Loser of M 2.2 (chico)
chico
16
Loser of M 2.1 (KonradHut)
KonradHut
2