GAME SHOW CS: GO LEAGUE SAISON 2
Counter-Strike: GO
-
Timezone: Europe/Paris
WB Round 1
WB Round 2
WB Round 3
Final round
WB 1.1
Seed 1 (EnVyUs)
EnVyUs
1
Seed 8 (dignitas)
dignitas
2
WB 1.2
Seed 4 (Team Solomid)
Team Solomid
2
Seed 5 (Mousesports)
Mousesports
1
WB 1.3
Seed 2 (Virtus.pro)
Virtus.pro
1
Seed 7 (Fnatic)
Fnatic
2
WB 1.4
Seed 3 (Encore)
Encore
2
Seed 6 (FlipSid3)
FlipSid3
1
WB 2.1
  (dignitas)
dignitas
1
  (Team Solomid)
Team Solomid
2
WB 2.2
  (Fnatic)
Fnatic
0
  (Encore)
Encore
1
WB Final
  (Team Solomid)
Team Solomid
2
  (Encore)
Encore
0
Grand Final
  (Team Solomid)
Team Solomid
3
Winner of LB Final (Fnatic)
Fnatic
0
LB Round 1
LB Round 2
LB Round 3
LB Round 4
LB 1.1
Loser of WB 1.2 (Mousesports)
Mousesports
0
Loser of WB 1.1 (EnVyUs)
EnVyUs
2
LB 1.2
Loser of WB 1.4 (FlipSid3)
FlipSid3
0
Loser of WB 1.3 (Virtus.pro)
Virtus.pro
2
LB 2.1
Loser of WB 2.2 (Fnatic)
Fnatic
1
  (EnVyUs)
EnVyUs
0
LB 2.2
Loser of WB 2.1 (dignitas)
dignitas
W
  (Virtus.pro)
Virtus.pro
L
LB 3.1
  (Fnatic)
Fnatic
1
  (dignitas)
dignitas
0
LB Final
Loser of WB Final (Encore)
Encore
0
  (Fnatic)
Fnatic
2