Champions Italy 2020
Dota2 by Italian e-Sports Association
-
Timezone: Europe/Rome
Round 1
Round 2
Round 3
Final
 
 
 
 
 
Semi 1
 
 
 
 
 
M 1.1
Seed 1
Seed 1
Seed 8
Seed 8
 
M 1.2
Seed 4
Seed 4
Seed 5
Seed 5
 
Semi 2
 
 
 
 
 
M 1.3
Seed 2
Seed 2
Seed 7
Seed 7
 
M 1.4
Seed 3
Seed 3
Seed 6
Seed 6
 
3rd place
Loser of Semi 2
Loser of Semi 2
Loser of Semi 1
Loser of Semi 1