EEL 2019/2020
League Of Legends by Esports Association
-
Timezone: Europe/Warsaw
Grupa A
Wojskowa Akademia Techniczna
16
Polsko-Japońska Akademia Techniczna
15
Politechnika Krakowska
12
Politechnika Wrocławska
11
Politechnika Śląska
9
Uniwersytet Warszawski
7
Wyższa Szkoła Techniczna
1
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
1
Grupa B
Politechnika Gdańska
17
Akademia Górniczo-Hutnicza
13
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
12
Akademia Techniczno-Humanistyczna
10
Uniwersytet Gdański
10
Politechnika Białostocka
8
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
4
Uniwersytet Śląski
3