Qualificador Fechado - MLP IV
Counter-Strike: GO
-
Timezone: Europe/Lisbon
WB Round 1
WB Round 2
WB Round 3
WB Final
  (eXploit Esports)
eXploit Esports
2
  (PRONETAGEM)
PRONETAGEM
1
WB 2.1
  (eXploit Esports)
eXploit Esports
16
  (TEAM HD)
TEAM HD
10
WB 1.1
Seed 1 (eXploit Esports)
eXploit Esports
16
Seed 8 (tomatinhoPEEK)
tomatinhoPEEK
3
WB 1.2
Seed 4 (TEAM HD)
TEAM HD
16
Seed 5 (TEAM ANDAIME)
TEAM ANDAIME
0
WB 2.2
  (BAECON GG)
BAECON GG
10
  (PRONETAGEM)
PRONETAGEM
16
WB 1.3
Seed 2 (BAECON GG)
BAECON GG
16
Seed 7 (Scape Esports)
Scape Esports
6
WB 1.4
Seed 3 (PRONETAGEM)
PRONETAGEM
16
Seed 6 (NPLAY ESPORTS)
NPLAY ESPORTS
11
LB Round 1
LB Round 2
LB Round 3
LB Round 4
LB Final
Loser of WB Final (PRONETAGEM)
PRONETAGEM
2
  (BAECON GG)
BAECON GG
0
LB 3.1
  (BAECON GG)
BAECON GG
2
  (TEAM HD)
TEAM HD
0
LB 2.1
Loser of WB 2.2 (BAECON GG)
BAECON GG
2
  (TEAM ANDAIME)
TEAM ANDAIME
0
LB 1.1
Loser of WB 1.2 (TEAM ANDAIME)
TEAM ANDAIME
16
Loser of WB 1.1 (tomatinhoPEEK)
tomatinhoPEEK
7
LB 2.2
Loser of WB 2.1 (TEAM HD)
TEAM HD
2
  (Scape Esports)
Scape Esports
0
LB 1.2
Loser of WB 1.4 (NPLAY ESPORTS)
NPLAY ESPORTS
7
Loser of WB 1.3 (Scape Esports)
Scape Esports
16