Inglorium
Dofus by Krosmoz Tournaments Arena
-
Timezone: Europe/Paris
Round 1
Round 2
M 2.1
  (Bug Remission)
Bug Remission
0
  (HeyCat)
HeyCat
1
M 1.1
Seed 1 (Bug Remission)
Bug Remission
1
Seed 32 (Groseille)
Groseille
0
M 1.2
Seed 16 (vive didié)
vive didié
0
Seed 17 (HeyCat)
HeyCat
1
M 2.2
  (Celestia)
Celestia
1
  (Seven)
Seven
0
M 1.3
Seed 8 (Ostora)
Ostora
0
Seed 25 (Celestia)
Celestia
1
M 1.4
Seed 9 (OMAE)
OMAE
0
Seed 24 (Seven)
Seven
1
M 2.3
  (Raton Voleur)
Raton Voleur
0
  (Phantom)
Phantom
1
M 1.5
Seed 4 (Raton Voleur)
Raton Voleur
1
Seed 29 (On clique vite)
On clique vite
0
M 1.6
Seed 13 (Anima'ux)
Anima'ux
0
Seed 20 (Phantom)
Phantom
1
M 2.4
  (TEAM QLF)
TEAM QLF
1
  (Anima Another One)
Anima Another One
0
M 1.7
Seed 5 (No Moon)
No Moon
0
Seed 28 (TEAM QLF)
TEAM QLF
1
M 1.8
Seed 12 (Anima Another One)
Anima Another One
1
Seed 21 (Shinryuji Naga)
Shinryuji Naga
0
M 2.5
  (Croque mort)
Croque mort
1
  (La ZUP)
La ZUP
0
M 1.9
Seed 2 (Croque mort)
Croque mort
1
Seed 31 (Mu Cephei)
Mu Cephei
0
M 1.10
Seed 15 (Witch hunter)
Witch hunter
0
Seed 18 (La ZUP)
La ZUP
1
M 2.6
  (Gucci comme Mitch)
Gucci comme Mitch
1
  (DAMN)
DAMN
0
M 1.11
Seed 7 (Gucci comme Mitch)
Gucci comme Mitch
1
Seed 26 (EXPERTISES)
EXPERTISES
0
M 1.12
Seed 10 (Ignite)
Ignite
0
Seed 23 (DAMN)
DAMN
1
M 2.7
  (Outbreak)
Outbreak
1
  (WorldWide)
WorldWide
0
M 1.13
Seed 3 (Outbreak)
Outbreak
1
Seed 30 (Khal Doggos)
Khal Doggos
0
M 1.14
Seed 14 (Anima GIG)
Anima GIG
0
Seed 19 (WorldWide)
WorldWide
1
M 2.8
  (Petit Poid carotte)
Petit Poid carotte
0
  (Les lécheurs de coude)
Les lécheurs de coude
1
M 1.15
Seed 6 (Band Of The Hawk)
Band Of The Hawk
0
Seed 27 (Petit Poid carotte)
Petit Poid carotte
1
M 1.16
Seed 11 (Les lécheurs de coude)
Les lécheurs de coude
1
Seed 22 (ICON)
ICON
0