Playoffs Season 1 Grandmasters
Hearthstone
Timezone: Europe/Paris
Bracket Group 1
  (Fenomeno)
Fenomeno
2
  (Seiko)
Seiko
0
Seed 1 (Fenomeno)
Fenomeno
W
Seed 4
Seed 4
F
Seed 2 (Seiko)
Seiko
2
Seed 3 (Bunnyhoppor)
Bunnyhoppor
1
Loser of M .1 (Seiko)
Seiko
2
  (Bunnyhoppor)
Bunnyhoppor
0
Loser of M .2 (Bunnyhoppor)
Bunnyhoppor
W
Loser of M .1
Loser of M .1
F
Bracket Group 2
  (Hunterace)
Hunterace
2
  (Kolento)
Kolento
1
Seed 1 (Hunterace)
Hunterace
W
Seed 4
Seed 4
F
Seed 2 (Kolento)
Kolento
2
Seed 3 (Orange)
Orange
1
Loser of M .1 (Kolento)
Kolento
1
  (Orange)
Orange
2
Loser of M .2 (Orange)
Orange
W
Loser of M .1
Loser of M .1
F