Silver League Tournament 4
Dofus by Krosmoz Tournaments Arena
-
Timezone: Europe/Paris
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Final
  (Poliakov)
Poliakov
0
  (Peaky Blinders)
Peaky Blinders
1
Semi 1
  (Poliakov)
Poliakov
1
  (OuiCrew)
OuiCrew
0
M 2.1
  (Poliakov)
Poliakov
1
  (Team Atlas)
Team Atlas
0
M 1.1
Seed 1 (Poliakov)
Poliakov
1
Seed 16 (Anima GIG)
Anima GIG
0
M 1.2
Seed 8 (Team Atlas)
Team Atlas
1
Seed 9 (Tactical)
Tactical
0
M 2.2
  (OuiCrew)
OuiCrew
1
  (WorldWide)
WorldWide
0
M 1.3
Seed 4 (OuiCrew)
OuiCrew
1
Seed 13 (DAMN)
DAMN
0
M 1.4
Seed 5 (WorldWide)
WorldWide
1
Seed 12 (Les lécheurs de coude)
Les lécheurs de coude
0
Semi 2
  (Peaky Blinders)
Peaky Blinders
1
  (Echec et Mat)
Echec et Mat
0
M 2.3
  (Peaky Blinders)
Peaky Blinders
1
  (Community Of Legend)
Community Of Legend
0
M 1.5
Seed 2 (Les Pingouins)
Les Pingouins
0
Seed 15 (Peaky Blinders)
Peaky Blinders
1
M 1.6
Seed 7 (Community Of Legend)
Community Of Legend
1
Seed 10 (Atlas)
Atlas
0
M 2.4
  (Petit Poid carotte)
Petit Poid carotte
0
  (Echec et Mat)
Echec et Mat
1
M 1.7
Seed 3 (Otoktone Verglaçant)
Otoktone Verglaçant
0
Seed 14 (Petit Poid carotte)
Petit Poid carotte
1
M 1.8
Seed 6 (Echec et Mat)
Echec et Mat
1
Seed 11 (New Born)
New Born
0