جام رمضان ۹۸ شهر مود
Fifa 19 by هیات فوتبال شهر مود
-
Timezone: Asia/Tehran
Group 1
جایگاه ولیعصر مود
7
بیت العباس مود
6
دهیاری نوکند
4
اسباب بازی مهدی
0
Group 2
دهیاری طناک
7
بانک ملت
6
املاک مودی
3
محراب مود
1
Group 3
نیروی انتظامی
9
سرزه
6
متحدان کویر سربیشه
3
سید جمال الدین اسد آبادی مود
0