(M) Orange e-Ligue 1 Hiver
Fifa 19 by Millenium
Timezone: Europe/Paris
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Final
  (Maniika)
Maniika
  (Dyloo)
Dyloo
 
Semi 1
  (Gilles)
Gilles
1
  (Maniika)
Maniika
2
M 2.1
  (MJT59680)
MJT59680
3
  (Gilles)
Gilles
4
M 1.1
Seed 1 (MJT59680)
MJT59680
3
Seed 16 (Akiro)
Akiro
2
M 1.2
Seed 8 (Gilles)
Gilles
4
Seed 9 (Famsinho)
Famsinho
2
M 2.2
  (Ridzz_17)
Ridzz_17
0
  (Maniika)
Maniika
1
M 1.3
Seed 4 (Hugo-Neymar)
Hugo-Neymar
2
Seed 13 (Ridzz_17)
Ridzz_17
3
M 1.4
Seed 5 (Maniika)
Maniika
3
Seed 12 (Zazou69)
Zazou69
2
Semi 2
  (Sneaky)
Sneaky
3
  (Dyloo)
Dyloo
4
M 2.3
  (Jitazz)
Jitazz
1
  (Sneaky)
Sneaky
2
M 1.5
Seed 2 (Jitazz)
Jitazz
3
Seed 15 (Diakite)
Diakite
2
M 1.6
Seed 7 (Bryan67)
Bryan67
1
Seed 10 (Sneaky)
Sneaky
4
M 2.4
  (Dyloo)
Dyloo
2
  (lucryo)
lucryo
1
M 1.7
Seed 3 (Dyloo)
Dyloo
7
Seed 14 (mikacreme)
mikacreme
3
M 1.8
Seed 6 (CocoVBastos)
CocoVBastos
1
Seed 11 (lucryo)
lucryo
2