DMTV LAN #4 2v2
Quake Champions
Timezone: Europe/Moscow
Group 1
Lyboe nazvanie
9
Team Asterios
6
double N
3
Brokatz
0
Group 2
TI
9
Yoshe noob
3
team XA
3
Kleshni Gaming
0