Finales ECS S6
Counter-Strike: GO
Timezone: Europe/Paris
Round 1
Round 2
Final
  (Astralis)
Astralis
2
  (MIBR)
MIBR
0
Semi 1
Seed 1 (NiP)
NiP
1
Seed 4 (Astralis)
Astralis
2
Semi 2
Seed 2 (MIBR)
MIBR
2
Seed 3 (North)
North
1