Le Carrousel Anima
Dofus by KTA + Anima
-
Timezone: Europe/Paris
Round 1
Round 2
Final
  (GIG C'est tout dans la tête)
GIG C'est tout dans la tête
2
  (Anima Gridheux)
Anima Gridheux
0
Semi 1
Seed 1 (GIG C'est tout dans la tête)
GIG C'est tout dans la tête
2
Seed 4 (Animaniacs)
Animaniacs
1
Semi 2
Seed 2 (Anima'Lade)
Anima'Lade
0
Seed 3 (Anima Gridheux)
Anima Gridheux
2
3rd place
Loser of Semi 2 (Anima'Lade)
Anima'Lade
0
Loser of Semi 1 (Animaniacs)
Animaniacs
2