VVC2018 - Vòng Khởi Động - MT
Vainglory by Gank Esport
-
Timezone: Asia/Ho Chi Minh
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Final
  (KarmaFC)
KarmaFC
  (Excavator)
Excavator
Semi 1
  (KINGGAMER)
KINGGAMER
0
  (KarmaFC)
KarmaFC
2
M 2.1
  (Gank)
Gank
0
  (KINGGAMER)
KINGGAMER
2
M 1.1
Seed 1 (Gank)
Gank
2
Seed 16 (VGS)
VGS
0
M 1.2
Seed 8 (KINGGAMER)
KINGGAMER
W
Seed 9 (Ngọc Trai Đen)
Ngọc Trai Đen
L
M 2.2
  (KarmaFC)
KarmaFC
W
  (NeverGiveUpers)
NeverGiveUpers
L
M 1.3
Seed 4 (KarmaFC)
KarmaFC
W
Seed 13 (Satterglass)
Satterglass
L
M 1.4
Seed 5 (PentaKill)
PentaKill
L
Seed 12 (NeverGiveUpers)
NeverGiveUpers
W
Semi 2
  (Team FA)
Team FA
1
  (Excavator)
Excavator
2
M 2.3
  (Gamvn1)
Gamvn1
L
  (Team FA)
Team FA
W
M 1.5
Seed 2
Seed 2
L
Seed 15 (Gamvn1)
Gamvn1
W
M 1.6
Seed 7 (Team FA)
Team FA
W
Seed 10
Seed 10
L
M 2.4
  (Siêu Nhân Gao)
Siêu Nhân Gao
0
  (Excavator)
Excavator
2
M 1.7
Seed 3 (DaLatDragon)
DaLatDragon
L
Seed 14 (Siêu Nhân Gao)
Siêu Nhân Gao
W
M 1.8
Seed 6 (Excavator)
Excavator
2
Seed 11 (Ready For Battle)
Ready For Battle
0
3rd place
Loser of Semi 2 (Team FA)
Team FA
Loser of Semi 1 (KINGGAMER)
KINGGAMER