Orange e-L1 Hiver 2018 (Xbox)
Fifa 18 by LFP
Timezone: Europe/Paris
Round 1
Round 2
Round 3
Round 4
Final
  (Rafsou)
Rafsou
1
  (Ayziq)
Ayziq
0
Semi 1
  (Rafsou)
Rafsou
2
  (DaXe)
DaXe
1
M 2.1
  (Rafsou)
Rafsou
4
  (CraZy)
CraZy
2
M 1.1
Seed 1 (Rafsou)
Rafsou
6
Seed 16 (RocKy)
RocKy
5
M 1.2
Seed 8 (CraZy)
CraZy
3
Seed 9 (Up Neaz)
Up Neaz
2
M 2.2
  (DaXe)
DaXe
3
  (Vicente)
Vicente
2
M 1.3
Seed 4 (DaXe)
DaXe
3
Seed 13 (RayZiaaH)
RayZiaaH
1
M 1.4
Seed 5 (Vicente)
Vicente
5
Seed 12 (Mohand)
Mohand
1
Semi 2
  (Juliiianoooo)
Juliiianoooo
0
  (Ayziq)
Ayziq
3
M 2.3
  (Jiren10)
Jiren10
0
  (Juliiianoooo)
Juliiianoooo
4
M 1.5
Seed 2 (Herozia)
Herozia
3
Seed 15 (Jiren10)
Jiren10
5
M 1.6
Seed 7 (Sneaky)
Sneaky
6
Seed 10 (Juliiianoooo)
Juliiianoooo
7
M 2.4
  (Ayziq)
Ayziq
6
  (Glenn)
Glenn
2
M 1.7
Seed 3 (Ayziq)
Ayziq
5
Seed 14 (Mino)
Mino
2
M 1.8
Seed 6 (Glenn)
Glenn
4
Seed 11 (Thomus)
Thomus
2