LanEx #20 - RAZER MASTERS (ÉLITE)
Counter-Strike: GO by Lan Expérience
-
Timezone: Europe/Paris
WB Round 1
WB Round 2
WB Round 3
WB Round 4
Final round
WB 1.1
Seed 1 (Inetgamer)
Inetgamer
16
Seed 16 (Team Paria)
Team Paria
2
WB 1.2
Seed 8 (MAGICIANS)
MAGICIANS
16
Seed 9 (Nexus-Expérience)
Nexus-Expérience
13
WB 1.3
Seed 4 (Les Fleuristes)
Les Fleuristes
14
Seed 13 (JNJOY)
JNJOY
16
WB 1.4
Seed 5 (Awsomniac.eu)
Awsomniac.eu
16
Seed 12 (Trust eSport)
Trust eSport
11
WB 1.5
Seed 2 (Melty Esport Club)
Melty Esport Club
16
Seed 15 (Aera-eSport)
Aera-eSport
2
WB 1.6
Seed 7 (orKs.mix)
orKs.mix
16
Seed 10 (t0pfull3r)
t0pfull3r
3
WB 1.7
Seed 3 (unKnights)
unKnights
16
Seed 14 (MINLATE!)
MINLATE!
7
WB 1.8
Seed 6 (SD-Gaming)
SD-Gaming
14
Seed 11 (Brussels Guardians)
Brussels Guardians
16
WB 2.1
  (Inetgamer)
Inetgamer
5
  (MAGICIANS)
MAGICIANS
16
WB 2.2
  (JNJOY)
JNJOY
4
  (Awsomniac.eu)
Awsomniac.eu
16
WB 2.3
  (Melty Esport Club)
Melty Esport Club
16
  (orKs.mix)
orKs.mix
4
WB 2.4
  (unKnights)
unKnights
16
  (Brussels Guardians)
Brussels Guardians
4
WB 3.1
  (MAGICIANS)
MAGICIANS
2
  (Awsomniac.eu)
Awsomniac.eu
1
WB 3.2
  (Melty Esport Club)
Melty Esport Club
2
  (unKnights)
unKnights
0
WB Final
  (MAGICIANS)
MAGICIANS
0
  (Melty Esport Club)
Melty Esport Club
2
Grand Final
  (Melty Esport Club)
Melty Esport Club
1
Winner of LB Final (MAGICIANS)
MAGICIANS
2
LB Round 1
LB Round 2
LB Round 3
LB Round 4
LB Round 5
LB Round 6
LB 1.1
Loser of WB 1.8 (SD-Gaming)
SD-Gaming
13
Loser of WB 1.7 (MINLATE!)
MINLATE!
16
LB 1.2
Loser of WB 1.6 (t0pfull3r)
t0pfull3r
14
Loser of WB 1.5 (Aera-eSport)
Aera-eSport
16
LB 1.3
Loser of WB 1.4 (Trust eSport)
Trust eSport
4
Loser of WB 1.3 (Les Fleuristes)
Les Fleuristes
16
LB 1.4
Loser of WB 1.2 (Nexus-Expérience)
Nexus-Expérience
16
Loser of WB 1.1 (Team Paria)
Team Paria
4
LB 2.1
Loser of WB 2.2 (JNJOY)
JNJOY
13
  (MINLATE!)
MINLATE!
16
LB 2.2
Loser of WB 2.1 (Inetgamer)
Inetgamer
16
  (Aera-eSport)
Aera-eSport
5
LB 2.3
Loser of WB 2.4 (Brussels Guardians)
Brussels Guardians
13
  (Les Fleuristes)
Les Fleuristes
16
LB 2.4
Loser of WB 2.3 (orKs.mix)
orKs.mix
12
  (Nexus-Expérience)
Nexus-Expérience
16
LB 3.1
  (MINLATE!)
MINLATE!
9
  (Inetgamer)
Inetgamer
16
LB 3.2
  (Les Fleuristes)
Les Fleuristes
17
  (Nexus-Expérience)
Nexus-Expérience
19
LB 4.1
Loser of WB 3.2 (unKnights)
unKnights
16
  (Inetgamer)
Inetgamer
13
LB 4.2
Loser of WB 3.1 (Awsomniac.eu)
Awsomniac.eu
6
  (Nexus-Expérience)
Nexus-Expérience
16
LB 5.1
  (unKnights)
unKnights
16
  (Nexus-Expérience)
Nexus-Expérience
6
LB Final
Loser of WB Final (MAGICIANS)
MAGICIANS
16
  (unKnights)
unKnights
13